• +31 (0)118 236 044
ontwerp zonder titel

U doet mee door een factuur twv minimaal € 1250 netto ex  voorzien van naam, adres, telefoonnummer en emailadres naar ons te mailen.

 

U vertrekt vanaf vliegveld Midden-Zeeland in Arnemuiden.

Het is altijd mogelijk om zelf uw route te bepalen over bijvoorbeeld de Zeelandbrug of het strand.

De vleugels van de vliegtuigen zitten boven het raam, u heeft dus altijd een perfect uitzicht. Er is in het vliegtuig plaats voor drie passagiers.

 

Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winacties op de website van Sanimex Design.com. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

1 – Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen      voor deelname aan de winactie.

2 – De winactie loopt van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021.

3 – In totaal geeft Sanimex Design 4 prijzen weg: 1 rondvlucht boven Zeeland voor max 3 personen in 1 vlucht. Daarnaast 3 strandparasols/strandtent met Sanimex Design logo.

4 – De winnaars worden op 7 juni bekend gemaakt

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Sanimex Design gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

7 – De prijzen (Rondvlucht & 3 strandparasols) worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Sanimex Design is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

8 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Sanimex Design gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

9 – Binnen twee weken na de bekend making van de prijs zal de gewonnen prijs (Strandparasol) per koerier aan de winnaar worden verzonden.

10 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs (Rondvlucht en strandparasol) is voor rekening en risico van de winnaar. Sanimex Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

11 – Sanimex Design is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

12 – Sanimex Design is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

13 – Sanimex Design is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Sanimex Design daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal Sanimex Design op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

14 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

15 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Sanimex Design zal zo spoedig mogelijk reageren.

DEZE ACTIE IS GELDT NIET IN COMBINATIE MET ANDERE KORTINGEN EN ACTIES

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie